O szkole

  W naszej szkole duży nacisk kładziemy na działania dydaktyczne i wychowawcze. Dbamy o dobre relacje między nauczycielami i uczniami oraz aby atmosfera w szkole była miła i pełna życzliwości. Nauczyciele współpracują ze sobą oraz z rodzicami uczniów.

  Nasi uczniowie odnoszą duże sukcesy edukacyjne i sportowe. Staramy się stosując różne metody nauczania aby zajęcia prowadzone były ciekawie i na wysokim poziomie, oraz by zachęciły młodzież do działania. Troszczymy się również o uczniów specjalnej troski, inspirujemy ich do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły. Chcemy wpoić uczniom szacunek do drugiego człowiek oraz by czuli się związani z naszym regionem oraz swoją ojczyzną.

  szkolaCo nas wyróżnia

  1. Szeroko prowadzone działania profilaktyczne.
  2. Osiąganie sukcesów sportowych na poziomie powiatu i województwa.
  3. Liczny udział uczniów w konkursach przedmiotowych
  4. Szeroko prowadzona współpraca z Radą Rodziców.
  5. Przeprowadzanie licznych konkursów w ciągu roku szkolnego na terenie szkoły dotyczących różnych dziedzin nauki, wychowania i kultury.
  6. Sprawy priorytetowe szkoły to dydaktyka i wychowanie.
  7. Organizowanie licznych wycieczek edukacyjnych i turystyczno-krajoznawczych z założeniem dobrego poznawania swojego regionu.
  8. Prowadzenie różnych działań o charakterze charytatywnym.
  9. Szeroko prowadzona współpraca ze środowiskiem lokalnym.
  10. Objęcie szczególną troską pedagogiczną uczniów sprawiających problemy wychowawcze oraz uzyskujących słabe wyniki w nauce.
  11. Duży nacisk kładziony na jakość pracy z uczniami przejawiającymi różnego rodzaju dysfunkcje:
   • udział w uroczystościach szkolnych oraz aktywne włączanie się w organizację tych imprez;
   • możliwość udziału na wybranych zajęciach w budynku szkoły;
   • utrzymywanie kontaktów i przyjaźni koleżeńskich poza murami szkoły.

  Nasz adres

  Gimnazjum im. Jana Pawła II
  ul. Szkolna 20, 43-340 Kozy woj.śląskie
  gimnazjumkozy@wp.pl 
  tel./fax: 338175839

  Newsletter


  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  Please publish modules in offcanvas position.