Papieski Szlak

Drukuj
Na początku października 2007 roku otwarto w Kozach nowy Szlak Papieski. W uroczystościach wzięli udział również uczniowie naszego Gimnazjum.

Karol Wojtyła niejednokrotnie gościł w naszej miejscowości, gdzie odwiedzał swojego przyjaciela, księdza Franciszka Macharskiego, który – przypomnijmy – był wikarym w Kozach w latach 1950-1956. Następnie przyszły papież ruszał w góry. Mieszkaniec Kóz – Marek Sporysz – postanowił upamiętnić tamte wędrówki.

Powstawanie nowych szlaków koordynuje mająca swoją siedzibę w Krakowie Fundacja. Szefująca jej Urszula Własiuk gościła również w naszej szkole. Przypomniała gimnazjalistom, że to sam Jan Paweł II wyraził wolę upamiętnienia tras, którymi wędrował w ojczyźnie.

Pierwsza część uroczystości odbyła się w koziańskim kościele. Mszę Świętą odprawił Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski. Uczestniczyło w niej wielu znamienitych gości, nie zawiedli również mieszkańcy naszej gminy, którzy licznie – mimo niepogody – przybyli na uroczystość. Następnie wszyscy przenieśli się do Domu Kultury, gdzie można było wysłuchać wspomnień tych, którzy pamiętają wizyty przyszłego papieża w Kozach.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w przygotowanym specjalnie na tę okoliczność programie artystycznym, a następnie odebrali Certyfikat.

papieskicertyfikat

Pamiętajmy, że jest to wyróżnienie, ale i nie lada zobowiązanie: nie tylko do pamięci, ale i opieki nad trasą Szlaku Papieskiego. Wędrówka śladami Karola Wojtyła rozpoczyna się od kościoła, kolejne przystanki to kaplica U Panienki, Kamieniołom i Hrobacza Łąka. Następnie szlak prowadzi przez Gaiki, Groniczki i Magurkę aż do Straconki. Trasa została oznakowana w taki sposób, że na pewno nikt się nie zgubi. Pozostaje założyć sportowe buty i ruszać w góry.

papieski1

 

papieski2