TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Drukuj

 1. część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r.
  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 – 60 minut
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 – 90 minut

 2. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r.
  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 – 60 minut
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00 – 90 minut

 3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. 
  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00 – 60 minut
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 – 60 minut

Wyniki egzaminu uczniowie poznają przed zakończeniem roku szkolnego, a zaświadczenia  o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymają 15 czerwca 2018 r. Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym  22 czerwca 2018r.